Pro Puruvesi ry

Olet sivulla:   Etusivu Yhdistys Toiminta ja tavoitteet

Toiminta ja tavoitteet

Puruvesi on ollut Suomen ja Euroopankin puhdas- ja kirkasvetisimpiä vesistöjä – todellinen kansallinen aarre ja Saimaan vesistön helmi.

 

Se on ollut peruste myös Puruveden ottamiselle Natura 2000 – alueeksi ja valitsemiselle siinä erityisalueeksi.
(kuvat 1 ja 2)

 

Kuva 1     Kuva 2

Kuvat 1 ja 2

 

Puruveden tilanne on valitettavasti merkittävästi huonontunut laajoilla lahti- ja ranta-alueilla viime vuosikymmenten aikana. Aiemmat hiekkarannat ovat monin paikoin vesikasvillisuuden valtaamia, kivet niljakkaita ja pohjassa paksu ravinteinen pohjasedimentti . Selkävesien tilanne on vielä erinomainen, mutta selkävesien reuna-alueillakin heikkenemisen merkit ovat silmin havaittavissa. Tilanteen heikkeneminen jatkuu ja ainakin joillakin alueilla vaikuttaa nopeutuvan. Syksyllä 2011 oli massiivinen ( noin 10 km2) sinileväesiintymä. (kuvat 3 ja 4)

 

Suokonlahti heinäkuu 2011      Mehtolanlahti syyskuu 2011

Kuvat 3 ja 4

 

Pro Puruvesi ry perustettiin 15.7.2010 tekemään työtä Puruveden puhtaan tulevaisuuden puolesta.

 

Ensimmäisen toimintavuoden painopiste oli Puruveden lahti- ja ranta-alueiden tilanteen selvittäminen sekä Puruveden tilanteen tunnetuksi tekeminen. Yhteistoimintaa alettiin rakentaa erityisesti paikallisella ja seudullisella tasolla. Samanaikaisesti kehitettiin yhdistyksen omaa toimintaa jäsenhankintoineen. Pro Puruvesi ry:n kotisivut avattiin ja logo julkaistiin helmikuussa 2011. Puruvesi ja Pro Puruvesi ry sai runsaasti julkisuutta. Puruvesi-lehti palkitsi yhdistyksen vuoden 2010 Antti-patsaalla.

 

Syksyllä 2011 Pro Puruvesi ry laati Puruvesi-strategian. Sillä pyritään suuntaamaan eri osapuolten toimintaa vision ja pitkän ajanjakson tavoitteiden suuntaan. Strategialle pyritään saamaan laaja hyväksyntä.  

 

Vuonna 2012 keskeinen tavoite on luoda perusteita Puruveden pitkän ajanjakson kunnostustoiminnalle. Suunnitellussa leader-hankkeessa teetetään muutamalle Puruveden pahimmalle ongelma-alueelle laadukkaat toimenpidesuunnitelmat sekä valuma-alueille että vesialueille. Lopuille laajoille ongelma-alueille vastaavat suunnitelmat aiotaan laadituttaa vuonna 2013 aloitettavaksi suunnitellussa seuraavassa leader-hankkeessa. Nämä suunnitelmat ovat tärkeitä perusteita kun vuonna 2013 aloitetaan laajan EU-hankkeen valmistelu. Siinä on tarkoitus toteuttaa valituilla ongelma-alueilla mittavia parannustoimia. Suunnitelmat antavat perusteita myös eri osapuolten yksittäisille kiireellisille toimenpiteille.

 

Pro Puruvesi ry aloittaa vuonna 2012 näkösyvyyden ja sinilevätilanteen laajan seurannan yhteistoiminnassa Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan ELY-keskusten kanssa. Olemme ilmoittaneet halukkuuden olla kehittämässä myös monipuolisempia vapaaehtoistoimintaan sopivia tilanneseurantamenetelmiä. Muuhunkin tutkimus- ja kehittämistoimintaan olemme valmiit pilottikohteena.

 

Pro Puruvesi ry on poliittisesti sitoutumaton ja tarkastelee Puruvettä tasapuolisesti kokonaisuutena.

 

 

Sivua muokattu 26.03.2012    |    Takaisin ylös

© Pro Puruvesi ry     | Yhteystiedot | Sivukartta | Palaute | Tietoa sivustosta

Marikoo Kotisivuratkaisut